Til nedgravning/deponi

Bruger du stadig ordet "Losseplads" når du snakker om genbrugspladsen?

Det er et ord, der hænger fast fra gamle dage. Der blev det meste affald nemlig kørt ud på en losseplads - et sted, hvor affaldet lå i store bunker. Alle lossepladser er heldigvis nedlagt, og vi har i stedet fået "deponier". Her lægger vi alt det affald, som vi enten ikke kan genbrug, genanvende eller energiudnytte ned i et kæmpemæssigt hul. På hullets bund og sider er et lag af plast eller ler. På den måde har man gjort hullet ”tæt”. Over plast- og lerlaget lægges et drænlag, som skal fange det forurenede vand, som løber gennem affaldet. Her lægger man affaldet.

Affald der kommer på deponi gør ingen gavn, men de har alligevel en vigtig funktion. Når vi vælger at lægge noget affald på deponi, sikrer vi, at vi ikke sender miljøskadelige stoffer ud i vores genanvendelseskæder. Hvis vi sender forurenet byggeaffald til genanvendelse, risikerer vi at sende det ud i vores miljø til skade for både dyr og mennesker. 

Eksempler på affald, der bliver deponeret

 

  • Blød PVC, f.eks. luftmadrasser, badedyr & haveslanger

  • Forurenet jord

  • Opfej fra gaderne

  • Tagplader af eternit 

  • Forurenet byggeaffald