Sådan bliver dit affald til nye ressourcer

Tænker du nogensinde på, hvad der sker med dit affald, efter du har lagt det i din beholder hjemme eller afleveret det på genbrugspladsen?

Langt det meste af vores affald kan genanvendes, når det er sorteret korrekt, og her har vi samlet lidt information om, hvad der efterfølgende sker med det.

Se en film om, hvad der sker med affaldet

Madaffald

Restaffald

Metal

Mad- og drikkekartoner

Plast

Pap

Haveaffald

Glas

Tekstiler

Elektronik

Farligt affald

Batterier

Gips

Træ

Det der hverken kan genbruges eller genanvendes