Genanvendelse

Genanvendelse er placeret i midten af affaldshierarkiet mellem genbrug og energiudnyttelse. Men hvordan er det nu? Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse?

Genbrug er når vi tager en ting, og bruger den igen som den er og til det formål den er lavet til. Måske maler vi den, eller saver bordbenene af et spisebord så det i stedet bliver et sofabord, men vi vil stadig kunne se, hvad det for en ting.

Genanvendelse er, når vi tager en ting, f.eks. et gammelt fjernsyn, der ikke kan repareres, og bruger dens materialer til at lave et nyt produkt. Fjernsynet bliver skilt ad, og plast, elektronik og øvrige materialer bliver brugt til at producere nye produkter. På den måde sparer vi på jordens ressourcer, fordi vi ikke skal udvinde og producere nye materialer.

Når vi skal af med affaldet fra skraldebilen og genbrugspladserne bliver det kørt til et modtageanlæg. Her bliver affaldet sorteret endnu mere grundigt - både af maskiner og mennesker. Der vil ofte være lidt affald der er sorteret forkert, og det meste kan fjernes inden affaldet skal videre til genanvendelse. Men, fejlsorteringer kan også skabe problemer. Hvis du f.eks. ikke tømmer dine papkasser for plastik og flamingo, ja, så kan pappet ikke sorteres fra og det hele bliver i stedet sendt til energiudnyttelse. Og dermed har vi spildt en masse gode ressourcer.

Pap i baller