Energiudnyttelse

Affald til energiudnyttelse er måske bedre kendt som affald til forbrænding. Alt det affald, som ikke kan bruges til noget nyt, bliver nemlig brændt af. Overskudsvarmen fra forbrændingen bliver brugt til at varme vores boliger op med, og røgen bliver brugt til at sætte gang i nogle turbiner, der producerer el. Men så er der heller ikke mere godt at sige om forbrænding af affald.

Derfor ligger det også næstnederst i affaldshierarkiet. Der er nemlig rigtig mange ressourcer, der går tabt i den proces. Vi brænder nemlig også en masse, der i stedet kunne have været genbrugt eller genanvendt.

I 2022 sendte vi i Vejle Kommune 23.800 ton affald til energiudnyttelse. Det er knap 26 % af den samlede mængde affald, der blev samlet ind med skraldebiler og afleveret på genbrugspladserne - det er altså meget. Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Derfor giver det mening, når vi indfører nye indsamlingsordninger, som da vi f.eks. indførte indsamling af mad- & drikkekartoner og afhentning af tekstilaffald med Genbrugsordningen. Det betyder nemlig, at vi får flere ton affald ud til genanvendelse.

Der findes dog noget forbrændingsegnet affald – altså noget affald som hverken egner sig til nedgravning, genanvendelse eller genbrug. Det er ting som:

  • Bleer, bind og tamponer
  • Kattegrus
  • Pizzabakker
  • Vådt, fedtet og beskidt pap og papir
  • Sammensatte folier som f.eks. kaffe- og chips poser, Caprisonne-juice og dyrefoderemballage
  • Råddent træ
Forbrændingsanlæg